CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH LEO THỊ LỊCH VỀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT RÁC THẢI SINH HOẠT

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,848

Ngày đăng: 14/06/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH LEO THỊ LỊCH VỀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT RÁC THẢI SINH HOẠT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?