CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH HUỲNH THANH CẢNH VỀ HIỆN TRẠNG SẠT LỞ BỞ BIỂN SÔNG TẠI NHIỀU TỈNH THÀNH

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,822

Ngày đăng: 28/06/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH HUỲNH THANH CẢNH VỀ HIỆN TRẠNG SẠT LỞ BỞ BIỂN SÔNG TẠI NHIỀU TỈNH THÀNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?