CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGÔ THỊ MINH , ĐOÀN ĐB TỈNH QUẢNG NINH VỀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH TẠI LỚP ĐÔNG CÓ ĐỦ CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,848

Ngày đăng: 20/05/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGÔ THỊ MINH , ĐOÀN ĐB TỈNH QUẢNG NINH VỀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH TẠI LỚP ĐÔNG CÓ ĐỦ CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?