CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH LỮ THANH HẢI VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ CAO TẦNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,594

Ngày đăng: 04/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH LỮ THANH HẢI VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ CAO TẦNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?