CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH TRẦN THỊ QUỐC KHÁNH VỀ QUẢN LÝ NGÀNH MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,616

Ngày đăng: 17/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH TRẦN THỊ QUỐC KHÁNH VỀ QUẢN LÝ NGÀNH MÔI TRƯỜNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?