CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN TIẾN SINH , ĐOÀN ĐB TỈNH HÒA BÌNH VỀ THU HỒI THẤT THOÁT CỦA DN KHI CỔ PHẦN HÓA

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,614

Ngày đăng: 14/12/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN TIẾN SINH , ĐOÀN ĐB TỈNH HÒA BÌNH VỀ THU HỒI THẤT THOÁT CỦA DN KHI CỔ PHẦN HÓA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?