CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHAN THÁI BÌNH VỀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,610

Ngày đăng: 14/11/2018

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH PHAN THÁI BÌNH VỀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG THU PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?