VỀ MỘT NỮ ĐẢNG VIÊN VỪA NẰM XUỐNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 14,126

Ngày đăng: 01/09/2020

VỀ MỘT NỮ ĐẢNG VIÊN VỪA NẰM XUỐNG

Theo qui luật thời gian, mỗi năm, các nhân chứng lịch sử - “những người muôn năm cũ” - cứ thưa vắng dần vì tuổi tác. Và sáng nay, Hà Nội lại bùi ngùi tiễn đưa Giáo sư Dương Thị Thoa - chính là một trong hai cô gái trẻ vinh dự kéo lên lá Quốc kỳ trong buổi lễ trọng đại, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Trong niềm yêu thương và kính trọng, mục gương sáng Đảng viên hôm nay xin dành để tưởng nhớ một nữ trí thức trưởng thành từ phong trào phụ nữ cứu quốc thủ đô.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?