DẤU ẤN TỪ MỘT ĐẠI HỘI ĐIỂM TRÊN THÀNH PHỐ CẢNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 16,465

Ngày đăng: 16/06/2020

DẤU ẤN TỪ MỘT ĐẠI HỘI ĐIỂM TRÊN THÀNH PHỐ CẢNG

Thưa quí vị! Thời điểm này, nhiều địa phương trên cả nước đang tưng bừng diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Thành công của các Đại hội cơ sở chính là tiền đề quan trọng để toàn Đảng, toàn Quân, toàn dân ta cùng hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Và Đảng bộ quận Lê Chân vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ 24, được chọn làm điểm cho thành phố Hải Phòng. Đây chính là một dấu mốc trong hành động, để nhìn lại những thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời củng cố thêm sự nỗ lực, quyết tâm cho nhiệm kỳ mới (2020 - 2025).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?