DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT: THÀNH CÔNG TỪ BẦU TRỰC TIẾP BÍ THƯ TẠI ĐẠI HỘI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 12,372

Ngày đăng: 08/06/2020

DÂN CHỦ VÀ ĐOÀN KẾT: THÀNH CÔNG TỪ BẦU TRỰC TIẾP BÍ THƯ TẠI ĐẠI HỘI

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp, các địa phương đã và đang triển khai Đại hội điểm cấp trên cơ sở để từ đó làm mẫu tới các Đảng bộ. Tại tỉnh Hải Dương, sau 3 ngày tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở, địa phương này đã thành công trên cả 3 phương diện: chuẩn bị, tổ chức và triển khai bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Dân chủ và đoàn kết, đó là kinh nghiệm được rút ra từ việc chuẩn bị kỹ lưỡng; là chìa khóa làm nên thành công của Đại hội Đảng bộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?