VINH QUANG SỨ MỆNH GÌN GIỮ HÒA BÌNH

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,254

Ngày đăng: 26/11/2020

VINH QUANG SỨ MỆNH GÌN GIỮ HÒA BÌNH

Sáng 26/11, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế về vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động Gìn giữ hòa bình. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tăng cường tham gia vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình toàn cầu. Năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; khẳng định trách nhiệm của nước ta đối với hòa bình thế giới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?