TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 13,035

Ngày đăng: 08/10/2020

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020 tại Hội trường Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hà Nội. Văn kiện trình Đại hội đã được nghiên cứu, xây dựng một cách khoa học, chất lượng; được Bộ Chính trị đánh giá cao. Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương thể hiện tính phê bình và tự phê bình rất cao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?