PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT TỔ

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,460

Ngày đăng: 28/10/2020

PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA VÙNG ĐẤT TỔ

Phú Thọ cần thu hút mạnh đầu tư phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch gắn với văn hóa truyền thống, sinh thái, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa vùng đất Tổ để đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Tho lần thứ 19,diễn ra sáng nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?