PHẤN ĐẤU LÀ TỈNH CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, TĂNG TRƯỞNG XANH, BỀN VỮNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,351

Ngày đăng: 26/10/2020

PHẤN ĐẤU LÀ TỈNH CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, TĂNG TRƯỞNG XANH, BỀN VỮNG

Sáng 26/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc; tổng kết các kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?