ÔNG BÙI MINH CHÂU TÁI ĐẮC CỬ BÍ THƯ TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2020-2025

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 10,306

Ngày đăng: 28/10/2020

ÔNG BÙI MINH CHÂU TÁI ĐẮC CỬ BÍ THƯ TỈNH PHÚ THỌ NHIỆM KỲ 2020-2025

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?