NHIỀU ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TÌNH HÌNH MỚI

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 13,393

Ngày đăng: 08/10/2020

NHIỀU ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TÌNH HÌNH MỚI

Sáng 08/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên đối với cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội. Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Quốc phòng và 181 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút gần 10.000 đại biểu của các cơ quan, đơn vị tham dự

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?