THỦ TƯỚNG TIẾP XÚC CỬ TRI HẢI PHÒNG

Chuyên mục: CHÍNH TRỊ | Lượt xem : 13,709

Ngày đăng: 16/10/2019

THỦ TƯỚNG TIẾP XÚC CỬ TRI HẢI PHÒNG

Sự nghiệp xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục được làm tốt hơn nữa theo các hình thức khác nhau như nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung chú trọng nâng cao đời sống và thu nhập của người dân. Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?