CUỘC THI PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Chuyên mục: CHÂU Á NĂNG ĐỘNG | Lượt xem : 10,458

Ngày đăng: 01/07/2019

CUỘC THI PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, thế giới ngày nay đã trở thành một thế giới phẳng, thế giới của hội nhập quốc tế với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động giao thương, đầu tư, thương mại xuyên biên giới. Điều này đã đặt ra những thách thức về việc giải quyết các tranh chấp thương mại giữa các nước. Nhằm bồi dưỡng thế hệ các luật gia tương lai của Việt Nam, đáp ứng với các thách thức trên, vừa qua, cuộc thi phiên tòa giả định luật quốc tế về đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp quốc gia năm 2019 đã diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi có sự tham gia của 14 đội thi đến từ 11 cơ sở đào tạo luật trên cả nước. Trải qua các vòng thi, giải nhất đã thuộc về đội thi của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?