HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC – NỀN TẢNG HÌNH THÀNH TỔ CHỨC ĐA PHƯƠNG LỚN NHẤT HÀNH TINH

Chuyên mục: CHÂU Á NĂNG ĐỘNG | Lượt xem : 10,566

Ngày đăng: 28/06/2019

HIẾN CHƯƠNG LIÊN HỢP QUỐC – NỀN TẢNG HÌNH THÀNH TỔ CHỨC ĐA PHƯƠNG LỚN NHẤT HÀNH TINH

Cách đây 74 năm, ngày 26 tháng 06 năm 1945, tại thành phố San Francisco (Mỹ), các đại biểu đến từ 50 quốc gia đã cùng ký vào bản Hiến chương Liên hợp quốc, thành lập nên tổ chức quốc tế đa phương đầu tiên, lớn nhất và có ảnh hưởng nhất tới đời sống quốc tế. Cho đến nay, trải qua hơn 70 năm kể từ ngày được ký kết, Hiến chương Liên hợp quốc vẫn được đánh giá là văn bản có giá trị lịch sử quan trọng, đặt nền móng cho việc thực hiện những sứ mệnh của Liên hợp quốc như duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển và bảo vệ quyền con người. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Hiến chương Liên hợp quốc cũng như vai trò và những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?