SỨC SỐNG MÃNH LIỆT CỦA VÕ CỔ TRUYỀN DÂN TỘC

Chuyên mục: CHÂU Á NĂNG ĐỘNG | Lượt xem : 12,208

Ngày đăng: 12/07/2018

SỨC SỐNG MÃNH LIỆT CỦA VÕ CỔ TRUYỀN DÂN TỘC

# Võ cổ truyền là di sản văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ đơn thuần là những bài võ nhằm rèn luyện kỹ năng, thể chất của con người, nâng cao khả năng tự vệ, hướng tới sự hòa hợp về thể chất và tinh thần của con người mà thông qua việc tập luyện Võ cổ truyền Việt Nam còn khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ và tính nhân văn của con người Việt Nam

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?