ĐỒNG BÀO DTTS Ở ĐĂK LĂK HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,465

Ngày đăng: 23/07/2021

ĐỒNG BÀO DTTS Ở ĐĂK LĂK HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

Thưa quý vị, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức triển khai, từng bước lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, đã có nhiều cách làm mới, gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?