QUẢN LÝ PHIM CHIẾU TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG: TIỀN KIỂM HAY HẬU KIỂM?

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,289

Ngày đăng: 15/10/2021

QUẢN LÝ PHIM CHIẾU TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG: TIỀN KIỂM HAY HẬU KIỂM?

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ngày càng lan rộng với những diễn biến phức tạp, công chúng khó đến rạp thưởng thức phim theo cách truyền thống mà phải nhờ vào các nền tảng internet, nên phim chiếu trên không gian mạng đã trở thành lựa chọn của rất nhiều người. Tuy nhiên, việc quản lý các phim chiếu trên không gian mạng như thế nào về nội dung và chất lượng đang là vấn đề được quan tâm, nhất là thời điểm trình Quốc hội về Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) đang đến gần.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?