LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI) CẦN CẬP NHẬT MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,179

Ngày đăng: 16/10/2021

LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI) CẦN CẬP NHẬT MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê (sửa đổi) cần cập nhật, phản ánh, đánh giá một số chính sách pháp luật, mục tiêu đường lối đổi mới, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ được ban hành trong thời gian gần đây; cần phản ánh sự đóng góp của kinh tế số và logistics cho nền kinh tế ở tầm vĩ mô, … Đó là một số ý kiến mà đại diện các Sở, ngành gửi đến đoàn ĐBQH tỉnh Long An tại buổi góp ý xây dựng Luật thống kê sửa đổi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?