LONG AN: LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CẦN ĐƠN GIẢN THỦ TỤC

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,222

Ngày đăng: 14/10/2021

LONG AN: LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CẦN ĐƠN GIẢN THỦ TỤC

Cần đơn giản các thủ tục trong công tác thi đua, khen thưởng; xác định rõ mục tiêu của khen thưởng; bổ sung thêm nguyên tắc khen thưởng đúng người, đúng việc và ưu tiên khen thưởng những người lao động trực tiếp,… đó là các ý kiến mà đại biểu tỉnh Long An đóng góp tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự án Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?