LONG AN: KHOẢNG 44% DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,229

Ngày đăng: 16/10/2021

LONG AN: KHOẢNG 44% DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Tính đến ngày 13/10/2021, tỉnh Long An có 5.800 trên tổng số hơn 13.400 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, chiếm khoảng 44% số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?