BRVT NGÀY ĐẦU TRỞ LẠI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG MỚI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,142

Ngày đăng: 17/10/2021

BRVT NGÀY ĐẦU TRỞ LẠI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG MỚI

Từ 0h00 ngày 16/10, toàn tỉnh BRVT đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Người dân được tắm biển, được đi lại giữa các địa phương trong tỉnh, trừ các khu vực dịch còn ở cấp độ 3,4; nhiều dịch vụ thiết yếu khác cũng được mở cửa trở lại…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?