CÀ MAU: ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM OCOP

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,990

Ngày đăng: 01/01/2021

CÀ MAU: ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM OCOP

Với điều kiện tự nhiên phong phú và đa dạng, tỉnh Cà Mau có nhiều thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển các sản phẩm theo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm"(OCOP). Bên cạnh việc xây dựng các sản phẩm đặc trưng, tỉnh Cà Mau cũng thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ việc phân phối các sản phẩm OCOP kết hợp phát triển loại hình du lịch của địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?