CÁN BỘ, CHIẾN SĨ SƯ ĐOÀN 317 ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,956

Ngày đăng: 30/06/2020

CÁN BỘ, CHIẾN SĨ SƯ ĐOÀN 317 ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

Để nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn 317 đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?