HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH KIÊN GIANG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 10,719

Ngày đăng: 30/11/2020

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN ĐBQH TỈNH KIÊN GIANG

Giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của Đoàn ĐBQH các địa phương. Kết quả giám sát có chất lượng, thiết thực và hiệu quả hay không? Đó chính là thước đo để cử tri có thể đánh giá năng lực và trách nhiệm của các đại biểu mà mình đã tin tưởng lựa chọn. Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn đã liên tục thực hiện nhiều cuộc giám sát có trọng tâm, trọng điểm; đi sâu vào các chuyên đề gắn với nội dung kỳ họp và những vấn đề bức xúc của cử tri, qua đó đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?