PHỎNG VẤN PHÓ ĐOÀN ĐBQH TPHCM VỀ NỬA NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,821

Ngày đăng: 21/09/2019

PHỎNG VẤN PHÓ ĐOÀN ĐBQH TPHCM VỀ NỬA NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ XIV

Kể từ ngày 22-5-2016 - ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV, đến nay, hơn nửa nhiệm kỳ đã trôi qua. Trong nửa nhiệm kỳ này, Quốc hội đã có nhiều đổi mới để vươn lên thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn chức năng của thiết chế lập pháp - một thiết chế trung tâm của nền quản trị quốc gia. THQH Việt Nam có phần phỏng vấn Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, nhìn lại nửa nhiệm kỳ vừa qua. Mời quý vị cùng theo dõi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?