TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ - CHÌA KHOÁ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 11,640

Ngày đăng: 24/08/2019

TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ - CHÌA KHOÁ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Hiện nay, giáo dục đại học Viêt Nam chỉ cung cấp được cơ hội học tập cho gần 10% dân số trong độ tuổi. Đây là tỷ lệ thấp so với các nước trong khu vực cũng như so với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đây là thông tin được đưa tại hội thảo khoa học “Trường Đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người lớn” vừa diễn ra tại truòng ĐH Tôn Đức Thắng, dưới sự đồng chủ trì của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?