ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 15,474

Ngày đăng: 04/10/2019

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG THÁP LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH

Trong 9 tháng năm 2019, Công ty điện lực Đồng Tháp đã cung ứng đủ điều kiện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trong dịp Tết, các ngày Lễ lớn của tỉnh; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cấp trên giao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?