BR-VT: CỬ TRI KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chuyên mục: CHÀO BUỔI SÁNG CHÚC BÌNH AN | Lượt xem : 12,963

Ngày đăng: 02/10/2019

BR-VT: CỬ TRI KIẾN NGHỊ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Cần quan tâm đến chế độ chính sách cho người có công; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường; tập trung nhiều giải pháp kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm… Đó là những ý kiến được cử tri đưa ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH với cử tri Thành phố Bà Rịa chiều qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?