SỬA ĐỔI LUẬT ĐỂ ĐẤU TRANH CÓ HIỆU QUẢ TỘI PHẠM MA TÚY

Chuyên mục: TỌA ĐÀM - DIỄN ĐÀN TRỰC TIẾP | Lượt xem : 30,018

Ngày đăng: 26/06/2021

SỬA ĐỔI LUẬT ĐỂ ĐẤU TRANH CÓ HIỆU QUẢ TỘI PHẠM MA TÚY

Việc Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) đã góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy. Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi, còn gọi là Luật Phòng chống ma túy 2021 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?