DẤU ẤN CỦA QUỐC HỘI TRONG CÔNG TÁC LẬP PHÁP

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 20,209

Ngày đăng: 14/12/2020

DẤU ẤN CỦA QUỐC HỘI TRONG CÔNG TÁC LẬP PHÁP

Chương trình tọa đàm trường quay đề cập đến những dấu ấn của Quốc hội Việt Nam trong thực hiện chức năng lập pháp - một trong ba chức năng chính của Quốc hội, trong suốt chặng đường 75 thành lập và phát triển

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?