TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ BÀI TOÁN CÂN ĐỐI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 31,984

Ngày đăng: 13/09/2019

TÍNH ĐÚNG TÍNH ĐỦ GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ VÀ BÀI TOÁN CÂN ĐỐI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Thực hiện nghị quyết 68 của Quốc hội, Bộ Y tế cũng đã triển khai nhiều hoạt động điều chỉnh giá dịch vụ, kèm theo đó là đẩy mạnh cơ chế tự chủ tài chính, các hoạt động thúc đẩy bảo hiểm y tế toàn dân, tăng cường y tế cơ sở và nhiều hoạt động khác. Tuy nhiên việc điều chỉnh giá dịch vụ đảm bảo tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh vẫn còn phải bổ sung thêm chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản, thiết bị và vẫn còn nhiều khó khăn và vướng mắc. Những khó khăn vướng mắc đó là gì, cần phải có những giải pháp nào để thực hiện nghị quyết của Quốc hội là đến năm 2020 sẽ chuyển ngân sách đầu tư cho y tế sang hỗ trợ người dân mua thẻ bảo hiểm gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?