NHỮNG THÁCH THỨC CẦN VƯỢT QUA ĐỂ THI HÀNH HIỆU QUẢ HIẾN PHÁP 2013

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 37,559

Ngày đăng: 14/09/2019

NHỮNG THÁCH THỨC CẦN VƯỢT QUA ĐỂ THI HÀNH HIỆU QUẢ HIẾN PHÁP 2013

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Hiến pháp năm 2013. Sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 là một mốc son trong lịch sử lập hiến Việt Nam. Kế thừa giá trị của các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992, Hiến pháp năm 2013 đã tạo lập cơ sở hiến định mới cho thời kỳ đổi mới toàn diện, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của nước ta. Qua 5 năm tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, có thể thấy rằng tinh thần và nội dung của Hiến pháp 2013 lan tỏa mạnh mẽ trong mọi mặt đời sống; tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?