HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 11,195

Ngày đăng: 02/01/2019

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách an sinh xã hội, để hỗ trợ người thất nghiệp nhằm sớm đưa họ trở lại với thị trường lao động và hỗ trợ tài chính cho người lao động trong thời kỳ bị mất việc làm, đồng thời cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp khó khăn cần đào tạo nghề để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển đổi ngành nghề. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, chính sách này đã được người lao động và người sử dụng lao động đón nhận một cách tích cực, tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập, thị trường lao động có nhiều biến động, chính sách này đã bộc lộ nhiều bất cập cần phải có sự điều chỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?