XỬ LÝ TÀI SẢN KHÔNG GIẢI TRÌNH ĐƯỢC HỢP LÝ NGUỒN GỐC: RA TÒA HAY THU THUẾ?

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 21,770

Ngày đăng: 22/09/2018

XỬ LÝ TÀI SẢN KHÔNG GIẢI TRÌNH ĐƯỢC HỢP LÝ NGUỒN GỐC: RA TÒA HAY THU THUẾ?

Thời gian qua, Cơ quan soạn thảo, Cơ quan thẩm tra đã hoàn thiện dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 27. Tuy nhiên, vấn đề xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình được hợp lý nguồn gốc vẫn là nội dung đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau như 2 phương án: Ra tòa hay thu thuế?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?