TRÙNG TU DI TÍCH – ĐỪNG XÂY MỚI NHỮNG VẾT THƯƠNG

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 17,949

Ngày đăng: 13/09/2018

TRÙNG TU DI TÍCH – ĐỪNG XÂY MỚI NHỮNG VẾT THƯƠNG

Với khoảng 10.000 di tích cấp tỉnh, thành phố; gần 3.500 di tích quốc gia; 95 di tích Quốc gia đặc biệt; 8 di sản văn hóa vật thể thế giới đã cho thấy bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử của nước ta. Việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa này luôn được quan tâm. Tuy nhiên, theo thống kê của Cục Di sản văn hóa, mỗi năm nước ta có 3-4 di sản bị xâm hại. Câu chuyện di tích - di sản ở Việt Nam bị xâm phạm đang ngày càng trở nên phổ biến. Vì đâu những di tích, di sản văn hóa bị xâm hại trắng trợn trong thời gian dài mà không bị xử lý triệt để? Vì sao chuyện “con voi chui lọt lỗ kim” lại trở nên phổ biến như vậy?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?