GIẢM NGHÈO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ: LIỆU CÓ BỀN VỮNG?

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 13,058

Ngày đăng: 21/12/2018

GIẢM NGHÈO CHO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ: LIỆU CÓ BỀN VỮNG?

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 76 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, với sự vào cuộc của các cấp các nghành, công tác giảm nghèo đã thu được nhiều kết quả quan trọng và cũng đã tập trung nguồn lực để triển khai giảm nghèo cho đối tượng dân tộc thiểu số. Tuy vậy tính đến cuối năm 2017, tỷ trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm trên 50% tổng số hộ nghèo trong cả nước, thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 2/5 mức thu nhập bình quân của cả nước. Vậy thực sự công tác giảm nghèo đối với vùng dân tộc thiểu số đã bền vững hay chưa?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?