THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH- KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG “CHỜ CHẾT”

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 25,014

Ngày đăng: 18/12/2018

THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH- KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG “CHỜ CHẾT”

Năm 2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp mới với những quy định tiến bộ theo hướng bảo vệ, đề cao quyền con người, quyền công dân. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 đã cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng trong Hiến pháp. Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật Thi hành án hình sự năm 2010 là hết sức cần thiết nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Dự án Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vừa qua, trong đó nhiều ĐBQH quan tâm về các quy định liên quan đến thi hành án tử hình

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?