TINH GỌN BỘ MÁY THEO NGHỊ QUYẾT 56

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 13,550

Ngày đăng: 01/11/2018

TINH GỌN BỘ MÁY THEO NGHỊ QUYẾT 56

Qua 2 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, trên diễn đàn Quốc hội và dư luận xã hội lại nóng với câu chuyện tiếp tục tinh giản biên chế theo Nghị quyết 56 năm 2017 của Quốc hội. Nghị quyết đề ra các nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2021, trong đó có việc giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Nghĩa là với 4 triệu người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (không tính lực lượng vũ trang) hiện nay, thì nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong 4 năm tới là giảm tối thiểu 400 nghìn biên chế. Một câu chuyện lớn, chắc chắn sẽ đụng chạm đến quyền lợi nhiều người. Thực hiện Nghị quyết 56 của Quốc hội như thế nào để việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy thực chất mới nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?