HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 12,680

Ngày đăng: 08/11/2018

HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ VỀ CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

Nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng đồng thời hướng tới xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong điều kiện phát triển khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Sau kỳ họp, Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đã phối hợp với Ban soạn thảo, các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam trình Quốc hội tiếp tục cho ý kiến và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?