XỬ LÝ TÀI SẢN TĂNG THÊM KHÔNG GIẢI TRÌNH HỢP LÝ NGUỒN GỐC: CHƯA THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN “RA TÒA” HAY “THU THUẾ”

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 14,679

Ngày đăng: 28/10/2018

XỬ LÝ TÀI SẢN TĂNG THÊM KHÔNG GIẢI TRÌNH HỢP LÝ NGUỒN GỐC: CHƯA THỐNG NHẤT PHƯƠNG ÁN “RA TÒA” HAY “THU THUẾ”

Trong suốt quá trình lấy ý kiến góp ý của các Đoàn ĐBQH, thảo luận tại Quốc hội về dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), nội dung vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau là việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình hợp lý về nguồn gốc. Vì vậy, Thường vụ Quốc hội sẽ gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội để tập hợp, nghiên cứu và giải trình báo cáo với Quốc hội quyết định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?