KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM - TẤM GƯƠNG ĐỂ CÁN BỘ SOI MÌNH

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 13,776

Ngày đăng: 26/10/2018

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM - TẤM GƯƠNG ĐỂ CÁN BỘ SOI MÌNH

Kết quả phiếu và mức độ tín nhiệm đã phản ánh sát với thực tiễn, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thầm quyền xem xét, đánh giá đối với cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm; giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi xét lại mình để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?