ĐỂ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC, MIỀN NÚI KHÔNG BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 12,124

Ngày đăng: 26/10/2018

ĐỂ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC, MIỀN NÚI KHÔNG BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Để đồng bào dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau, để miền núi tiến kịp miền xuôi, đó là quyết tâm lâu dài của cả hệ thống chính trị trong nhiều năm qua. Không thể phủ nhận những thành tựu đã đạt được, bộ mặt của các vùng miền núi và đồng bào dân tộc đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều chính sách mới đã ra đời. Tuy nhiên tại sao vẫn còn nhiều bất cập như vậy? Tại sao nhiều chính sách ra đời nhưng không có nguồn lực thực hiện? Sắp tới cần phải có giải pháp gì để chính sách dành cho đồng bào thiểu số miền núi thực sự có hiệu quả?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?