CHƯƠNG TRÌNH CÂU CHUYỆN HÔM NAY 14/10/2018: DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 86 CÓ TRIỆT TIÊU ĐỘNG LỰC CÁCH MẠNG 4.0?

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 54,059

Ngày đăng: 14/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH CÂU CHUYỆN HÔM NAY 14/10/2018: DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 86 CÓ TRIỆT TIÊU ĐỘNG LỰC CÁCH MẠNG 4.0?

Đầu tháng 10 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã gửi báo cáo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện lại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ô tô trình Chính phủ. Khác biệt của dự thảo lần này là, thay vì phân ra hai loại hình taxi công nghệ, taxi truyền thống, Bộ Giao thông vận tải đã mở rộng nội hàm của vận tải taxi, bao hàm cả loại hình taxi truyền thống (tính tiền bằng đồng hồ) và loại hình taxi công nghệ (đặt xe, huỷ chuyến, tính tiền bằng phần mềm qua môi trường mạng). Cách định nghĩa này có phù hợp với xu thế phát triển công nghệ hay không?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?