CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NUÔI BIỂN: ĐỂ VIỆT NAM VƯƠN RA BIỂN LỚN

Chuyên mục: CÂU CHUYỆN HÔM NAY | Lượt xem : 35,238

Ngày đăng: 12/10/2018

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NUÔI BIỂN: ĐỂ VIỆT NAM VƯƠN RA BIỂN LỚN

Qua 10 năm thực hiện chiến lược biển cũng cho thấy các ngành trọng tâm như công nghiệp đóng tàu, khai thác dầu khí, công nghiệp hàng hải phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, khai thác thuỷ sản tiếp tục suy giảm do cạn kiệt tài nguyên trong khi đó ngành nuôi biển đang có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển. Đây là một trong các hướng phát triển kinh tế biển bền vững trong thời gian tới. Nhưng ngành nuôi biển sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được ban hành cùng với Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khoá XII? Làm thế nào để phát triển nuôi biển tương xứng với tiềm năng và lợi thế? Những nội dung này sẽ được thảo luận trong chương trình.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?